Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Consultanță și calcul SEVESO

Consaltis Consultanță și Audit oferă servicii de consultanță pentru conformitate cu Legea 59/2016.

Potrivit prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul are următoarele obligații:

  1. să ia toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului;
  2. de a dovedi autorităților competente prevăzute la art. 6, în orice moment, în special cu ocazia inspecțiilor prevăzute la art. 20 și a controalelor prevăzute la art. 13 alin. (1), că a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

Operatorii au obligația să desemneze un responsabil pentru managementul securității la nivelul amplasamentului, în vederea asigurării aplicării prevederilor prezentei legi.

Obligații ale operatorilor economici:

  • notificarea de încadrare sub prevederile Directivei SEVESO III și calculul cantităților de substanțe periculoase aflate pe amplasament
  • obligația privind informarea publicului
  • obligația întocmirii Raportului de Securitate și Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore
  • obligația de notificare a accidentelor/ incidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase
  • notificarea accidentelor/incidentelor în cadrul Sistemului Integrat de Mediu