Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Gestiune ambalaje

În conformitate cu Legea nr. 249/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, care reglementează modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, sunt supuse prevederilor acestei legi toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național, au fost modificate prin 74/17.07.2018 și sunt următoarele:

1. valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 65% din greutatea deșeurilor de ambalaje;
2. reciclarea a minimum 60% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje, după cum urmează:

  • 65% din greutate pentru sticlă;
  • 70% din greutate pentru hârtie/carton;
  • 70% din greutate pentru metal;
  • 30% aluminiu
  • 50% din greutate pentru lemn;
  • 45% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.
  • Tot prin aceeași ordonanță s-a introdus sancționarea pentru situația în care producătorul nu deține o evidență cantitativă și nu implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport prin amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Începând cu data de 01 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se pot realiza:

  • individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională, modalitate detaliată prin OUG 196/2005 și completările ulterioare;
  • prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

Astfel, nu se mai pot realiza obiectivele prin achiziția de deșeuri de ambalaje de la colectori, prin contracte de trasabilitate.