Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Audit

Auditul reprezintă o formă de asigurare că o organizație respectă reglementările interne și externe, oferind o opinie independentă, prin care părțile interesate pot obține o imagine clară asupra performanțelor. Specialiștii noștri au o abordare bazată pe riscuri în evaluarea eficienței operaționale a clientului, sistemelor și controalelor pe domeniile auditate.

Scopul auditului este de a asista managementul firmei în exercitarea eficace a responsabilităţilor, prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi comentarii pertinente referitoare la activităţile examinate. Auditul poate fi realizat cu titlu preventiv – pentru a se evalua eficacitatea unei organizaţii, a unui proces sau procedeu, fie corectiv, în cazuri de neconformități.

Consaltis Consultanță și Audit oferă servicii de:

  • Audit conformare legislativă - în cadrul acestuia este analizat modul în care organizația respectă cerințele legale și de reglementare.
  • Audit de mediu - în cadrul acestui audit este analizat modul în care organizația respectă cerințele legale și de reglementare în domeniul protecției mediului.
  • Audit deșeuri - în cadrul acestui audit este analizat modul în care organizația respectă cerințele legale și de reglementare în domeniul deșeurilor.