Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Externalizare serviciu de mediu

Noi vă rezolvăm problemele de mediu prin externalizare către firma noastră. Ce putem face pentru dumneavoastră?

1) Servicii incluse în abonament (în funcție de aspectele de mediu relevante)

 • Externalizare serviciu Responsabil de Mediu – preluarea activității de Responsabil de Mediu. Consultanții noștri vor prelua responsabilitatea menținerii înregistrărilor cerute de legislație, întocmirea și depunerea declarațiilor de mediu, menținerea relațiilor cu furnizorii de servicii (colectori, laboratoare, OTR) etc.
 • Gestiunea deşeurilor – OUG 92/2021 impune tuturor firmelor să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor cu personal calificat – noi dispunem de personal instruit conform legii şi vă asigurăm îndeplinirea cerinţelor legale prin evidența gestiunii deșeurilor;
 • Gestiunea ambalajelor conform legii 249/2015 – Evidența ambalajelor puse pe piață, gestionarea relației cu OTR sau cu firmele de trasabilitate, întocmirea raportărilor către AFM, transmiterea de raportări AFM;
 • Gestiunea substanțelor periculoase – identificarea substanșelor periculoase, întocmirea registrului substanțelor periculoase, raportări către AFM;
 • Alte raportări AFM – uleiuri, metale feroase, DEEE;
 • Asigurarea relaţiilor cu autorităţile statului în domeniu – asigurăm asistență la un control de mediu şi vă ajutăm să duceţi la îndeplinire măsurile impuse de autorităţi;
 • Informare legislativă – vă ţinem permanent la curent cu eventuale modificări legislative ale legislației de mediu şi impactul acestora asupra activităţii dumneavoastră, în acest sens, vom face periodic un audit de conformare legislativă;
 • Consultanţă privind monitorizarea integrată a factorilor de mediu (asigurarea interfeţei cu laboratoare acreditate RENAR pentru realizarea de analize de mediu) – păstrăm legătura cu laboratoarele şi/sau alţi furnizori de servicii, asigurându-vă că îndepliniţi cerinţele de raportare de mediu solicitate de autorităţi;
 • Elaborare bilanț COV – întocmirea bilanțului de Compuși Organici Volatili;
 • Elaborare Plan de Prevenire a Poluării Accidentale – Elaborarea planului de prevenire a poluării accidentale.

2) Servicii punctuale, neincluse în valoarea abonamentului

 • Obținere autorizații și avize – Obținere autorizație de mediu, obținere autorizație integrată de mediu, obținere avize de mediu, obținere acord de mediu.
 • Elaborare documentații tehnice de specialitate – studii de mediu (Bilanț de mediu, Raport de mediu, Raport de amplasament), fișe de prezentare, memorii, documentații tehnice, calcul SEVESO;
 • Elaborarea de proceduri şi instrucţiuni de mediu – pentru a asigura respectarea legislaţiei în domeniu.
 • Implementarea unui sistem de management de mediu în baza SR EN ISO 14001:2015.
 • Audit intern – verificarea diferitelor aspecte de mediu prin audit – de exemplu, audit de conformare legislativă, audit de mediu.