Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Consultanță și calcul emisii GES

Emisiile de gaze cu efect de seră (sau emisiile de CO2) afectează direct încălzirea globală, deoarece produc efecte dezastruoase pentru planetă, accelerând schimbările climatice. În lupta împotriva acestor emisii, sectorul industrial este deseori considerat ca făcând parte din problemă, întrucât începutul revoluției industriale a coincis cu o creștere masivă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amprenta de carbon reprezintă emisiile totale de gaze cu efect de seră produse de o persoană, o companie, un eveniment, într-un anumit interval de timp. Termenul de „amprentă de carbon” este utilizat frecvent pentru a indica contribuția activităților umane și a celor industriale în termeni de emisii de carbon. Pentru simplificarea raportării, acesta este exprimat în termeni de cantitate de dioxid de carbon (CO2) plus echivalentul acesteia în alte GES (CO2-eq) emise.

În prezent, nu există niciun document legislativ european care să abordeze în mod direct emisiile de carbon în cazul organizațiilor de întreprinderi neindustriale. Cu toate acestea, cerințele de responsabilitate socială, cerințele partenerilor de afaceri sau ale altor persoane interesate impun organizațiilor calcularea și, eventual aderarea la un program de reducere a amprentei proprii de carbon.

Există numeroase metodologii folosite în rândul diferitelor întreprinderi și țări pentru calculul amprentelor de carbon la nivel de organizație, cu diferite domenii de aplicare. Calcularea exactă a amprentelor de carbon, incluzând emisiile directe și indirecte, presupune cunoștințe tehnice și resurse semnificative. Deși nu există o metodă universal acceptată pentru calculul amprentei de carbon, există diferite orientări cuprinzătoare în standardul ISO 14064 și în Protocolul GES privind standardul de raportare pentru întreprinderi.

Pentru calcularea amprentei de carbon a unei companii, un prim pas este acela de a măsura emisiile totale de gaze cu efect de seră ale acesteia și de a determina de unde provin. Specialiștii noștri identifică procesele interne și efectuează calcule adecvate, iar la final se întocmește un raport care poate fi certificat de un Organism de Certificare Acreditat.