Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Elaborare studii de protecția mediului

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componentei și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare stabilesc ca atestarea competențelor elaboratorilor de studii de mediu să revina asociațiilor profesionale din domeniu.

În baza Deciziei MMAP nr. 1/52024 SSRS/22.06.2021, Asociația Română de Mediu a fost desemnată ca entitate publică de atestare abilitată să deruleze procesul de atestare și să certifice nivelul de competență a elaboratorilor de studii de mediu.

SC Consaltis Consultanță și Audit SRL are experți înscriși în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului conform noilor reglementări pentru RIM-1, RIM-5, RIM-7, RIM-11a, RA-1, RA-5, RS-7, RS-11b, RM-11a, RM-11b, RM-11c, RM-13b, EA, MB. De asemenea, colaborăm cu experți independenți de mediu pe domeniile neacoperite de noi, astfel încât să putem livra orice studiu de mediu este solicitat.

TIPURI DE STUDII

 •  Raport privind impactul asupra mediului (RIM)
 •  Raport de amplasament / raport privind situația de referință (RA/RSR)
 •  Raport de mediu (RM)
 •  Raport de securitate (RS)
 •  Bilanț de mediu (BM)
 •  Studiu de evaluare adecvată (EA)
 •  Evaluarea și gestionarea calității aerului (EGCA)
 •  Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (EGZA)
 •  Evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice (EGSC)
 •  Monitorizarea biodiversității (MB)

 

DOMENII DE ATESTARE

 1. Agricultură, silvicultură și acvacultură
 2. Industria extractivă
 3. Industria energetică
 4. Energia nucleară
 5. Producerea și prelucrarea metalelor
 6. Industria mineralelor
 7. Industria chimică
 8. Industria alimentară
 9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului și hârtiei
 10. Industria cauciucului: fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri
 11. Infrastructura
  1. a) de transport (aerian, rutier, feroviar, naval – inclusiv porturi);
  2. b) gestionarea deșeurilor;
  3. c) gospodărirea apelor
 12. Turism și agrement
 13. Alte domenii
  1. a) telecomunicații;
  2. b) domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea nr. 292/201