Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Autorizația de gospodărire ape

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente.

Acest act reprezintă instrumentul de bază pentru realizarea unei gestiuni corecte a resurselor de apă.

Autorizația de gospodărire ape se obține după punerea in funcțiune sau în exploatare a lucrărilor ce au făcut obiectul avizului de gospodărire a apelor.

Cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea valabilității se solicită reînnoirea prin depunerea unei cereri și a documentației care a stat la baza obținerii Autorizației inițiale, cu eventualele modificări apărute.

Baza legala este Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare. Emiterea Autorizației de gospodărire a apelor se realizează în baza unor documentații tehnice al căror conținut trebuie să respecte prevederile din ORDINUL nr. 661 din 28 iunie 2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 31 iulie 2006.

Documente necesare obtinerii Autorizatia de Gospodarire a Apelor:

În vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor, beneficiarul (sau un împuternicit al acestuia) va înainta la Administrația Naționala Apele Romane, Direcțiilor de Ape teritoriale sau Sistemelor de Gospodărirea Apelor (după caz), în principal, următoarele:

  • Cerere tip;
  • Avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza executării lucrărilor;
  • Autorizația de gospodărire a apelor în baza căreia a funcționat folosința de apă (dacă nu este lucrare nouă);
  • Documentația tehnică întocmită de către o unitate publică sau privată certificată de către Ministerul Mediului

Conținutul documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărirea apelor va fi cel prevăzut in Ord. M.M.G.A nr.661/2006. Autorizația de gospodărire a apelor se eliberează numai după ce solicitantul achită contravaloarea tarifului de emitere.

Documentațiile tehnice sunt întocmite de unități publice sau private certificate de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile în conformitate cu Ord.965/1998, Ord.706/2001, Ord.820/2003, Ord.50/2004, Ord.589/2005 si a Ord.1671/25.10.2007 și trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită.

Costurile de emitere a Autorizației de Gospodărire a Apelor Conform art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare, pentru emiterea autorizației de gospodărire a apelor se percep tarife. Autorizația de gospodărire a apelor se eliberează numai după ce solicitantul achită contravaloarea acestor tarife. Tarifele pentru serviciile de emitere aplicate de Administrația Natională Apele Romane sunt Conform O.U.G.73/2005, Anexa 7