Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Gestiune deșeuri

Obligațiile și consecințele pentru gestiunea deșeurilor

Conform definițiilor din Legea nr. 211/2011, orice persoană fizică sau juridică poate fi considerată producătoare sau deținătoare de deșeuri.

Orice companie care generează sau deține deșeuri trebuie să îndeplinească numeroase obligații legale în ceea ce privește gestionarea acestora:

  • Să numească un responsabil cu managementul deșeurilor, instruit în acest sens, dacă firma are autorizație de mediu;
  • Să colecteze separat;
  • Să întocmească un plan de măsuri pentru aplicarea prevederilor legislative privind colectarea selectiva a deșeurilor;
  • Să aibă un contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deșeuri pe care le generează;
  • Să își clasifice deșeurile pe care le produce, conform categoriilor legale, pe care le găsiți în cadrul HG 856/2002.

Nerespectarea obligațiilor legislative se sancționează cu amendă de până la 40.000 de lei, conform art. 61 din Legea nr. 211/2011.

Printre faptele care se sancționează sunt și cele precum abandonarea deșeurilor și a ambalajelor pe spațiile verzi, în locuri publice sau în alte locuri nepermise, precum nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deșeurilor, inclusiv încadrarea incorectă a acestora, refuzul furnizării datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deșeurilor, conform prevederilor legale sau lipsa unei evidențe stricte a producerii, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor.