Persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

  1.     să respecte prevederile art. 24  Legea privind protecția mediului O.U.G. nr. 195/2005, modificată și aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind substanțele și preparatele periculoase;
  2.     să țină evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
  3.     să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
  4.     să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.”