Bilanţul de mediu reprezintă lucrarea elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul obținerii autorizației de mediu, și care conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale activității, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanțul de mediu se completează cu un studiu de evaluare a riscului.