Avizul de mediu pentru planuri și programe (PUG,PUZ,PUD) reprezintă actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării. Avizul de mediu se obține în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA), procedură ce este coordonată și condusă de către autoritatea competenta pentru protecția mediului la nivel regional (aferenta zonei de interes).

În vederea emiterii acestui aviz de mediu, beneficiarul/titularul proiectului sau programului înaintează către autoritatea competenta pentru protecția mediului prima versiune a planului sau programului. În urma organizării grupurilor de lucru, la care participă reprezentanți ai tuturor autorităților publice interesate, se definesc condițiile de implementare a ale planului/programului și se elaborează raportul de mediu. Raportul de mediu este parte a documentației planurilor sau programelor, care identifică, descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora și alternativele sale raționale, luând în considerare obiectivele și aria geografică aferentă, conform legislației în vigoare. În cadrul procedurii se realizează evaluarea de mediu ce consta în elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului și a autorităților publice interesate de efectele implementării planurilor și programelor, luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării asupra deciziei luate.